Een wijkverpleegkundige belt me op en vraagt me of ik als mantelzorgmakelaar wat kan betekenen voor Karin om haar te ontlasten. Karin is mantelzorger van haar 2 zussen. Ik maak kennis met Karin en ze is een spraakwaterval. Ze moet voor haar zussen van alles regelen maar ziet door de bomen het bos niet meer. En hierbij heeft ze het gevoel dat alles en iedereen tegenwerkt. Daarnaast woont ze op een uur rijden van haar zussen, wat het voor haar niet makkelijk maakt. Ik luister naar haar verhaal en zoek ondertussen waar ik haar wat kan ontlasten. Zo moet er voor haar ene zus een WLZ indicatie worden aangevraagd. Haar andere zus zit sinds een half jaar in een rolstoel. Daar zijn nu nog drempelhulpen gelegd via de zorgverzekering, maar deze moeten nu via de WMO worden aangevraagd. Verder moet er een gehandicaptenparkeerkaart worden aangevraagd. Karin geeft aan erg moe te zijn. En ook heel veel weerstand te voelen om dit allemaal te moeten doen en regelen. Ik bied haar aan om deze regelzaken van haar over te nemen en hier de leiding in te nemen. Ze schuift letterlijk alle papieren die op tafel liggen naar me toe en kijkt erg opgelucht. Dit is dus precies wat ik als mantelzorgmakelaar voor mensen kan betekenen. Ik geef mensen weer lucht en ontzorg ze van de regeltaken. Karin kan wel huilen. Gelukkig weet ik hierin precies wat ik moet doen en regel dan ook het nodige voor haar. Ik begin met het aanvragen van de WLZ indicatie voor haar oudste zus, daar zit vaak veel werk in. Ik hou veel contact met Karin over de voortgang en waar ik mee bezig ben. Bij het aanvragen van de parkeerkaart ondervinden we nog wel wat hobbels, want de afspraken van de keuringsarts worden gewoon gepland en  hierbij houden ze geen rekening met de agenda van de zus van Karin. Daarnaast wordt de afspraak de ene keer online ingepland en de andere keer fysiek in het gemeentehuis. En dat laatste is voor de zus een hoop geregel omdat ze geen vervoer heeft, nadat we dit kenbaar hebben gemaakt lukt het uiteindelijk om de afspraak online te maken. Het resultaat is dat de parkeerkaart afgegeven wordt, hier zijn we blij mee! Het proces voor de aanvraag van de WLZ indicatie loopt ook voorspoedig, Het huisbezoek met de CIZ medewerker staat inmiddels gepland.