Als Samen Geregeld geloven we er in dat we met elkaar meer vóór elkaar krijgen.

Samen Geregeld is ontstaan uit een samenwerking tussen enkele mantelzorgmakelaars die hun talent, ervaring en kennis hebben gebundeld. Door veranderingen in een ieders persoonlijke ontwikkeling en volgen van eigen ambities is de vaste samenwerkingsvorm nu losgelaten. Diane Goeree is als mantelzorgmakelaar en clientondersteuner het gezicht en drijvende kracht achter Samen Geregeld.

Samen Geregeld betrekt echter waar nodig nog steeds de juiste mensen vanuit de zorg of daarbuiten met als gemeenschappelijk doel het ondersteunen van de mantelzorger en het vinden van de beste oplossingen om er te kunnen zijn voor je naaste.

Hierdoor blijven wij in staat om jou als mantelzorger de allerbeste en meest deskundige ondersteuning te bieden. Samen Geregeld is geregistreerd op het registerplein en aangesloten bij de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (BMZM) en cliëntondersteuners (BCMB).

Onze missie

Als Samen Geregeld geloven we er in dat we met elkaar meer vóór elkaar krijgen. Wij geloven erin dat wanneer wij onze aandacht en kennis inzetten, en waar mogelijk regeltaken overnemen, er lucht komt voor de mantelzorger en dat de kans op overbelasting kleiner is.

Onze visie

Wij willen dat de mantelzorger tijd en energie heeft om te zorgen voor zijn of haar naaste en zich niet hoeft bezig te houden met de ingewikkelde weten regelgeving.

Wij staan voor onze naam.

Samen: wij hebben onze krachten en kennis gebundeld. Samen met de mantelzorger kijken we goed naar zijn of haar situatie. Iedere persoon is uniek en verdient onze aandacht.

Geregeld: wij houden van regelen, wij zorgen ervoor dat zorg wordt aangevraagd. Wij weten waar we moeten zijn en als we het niet weten, zoeken we dat uit. Wij geven niet op tot het voor jou zo goed mogelijk is geregeld.