Als Samen Geregeld geloven we er in dat we met elkaar meer vóór elkaar krijgen.

Samen Geregeld is een samenwerking tussen Diane Goeree en Tanja Simonis.
Wij zijn twee zelfstandige mantelzorgmakelaars die hun talent, ervaring en kennis hebben gebundeld. Hierdoor zijn wij in staat om jou als mantelzorger de allerbeste en meest deskundige ondersteuning te bieden. Samen Geregeld is geregistreerd op het registerplein en aangesloten bij de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars.

Wij leveren ondersteuning aan mantelzorgers door samen te werken met deze mantelzorgers en hun naasten, werkgevers, zorgprofessionals en gemeenten.

Wij streven ernaar dat jij als mantelzorger weer een nieuwe balans en meer ontspanning ervaart. Onze kernwaarden zijn: professioneel, betrouwbaar, toegankelijk en met plezier.

Onze missie

Als Samen Geregeld geloven we er in dat we met elkaar meer vóór elkaar krijgen. Wij geloven erin dat wanneer wij onze aandacht en kennis inzetten, en waar mogelijk regeltaken overnemen, er lucht komt voor de mantelzorger en dat de kans op overbelasting kleiner is.

Onze visie

Wij willen dat de mantelzorger tijd en energie heeft om te zorgen voor zijn of haar naaste en zich niet hoeft bezig te houden met de ingewikkelde weten regelgeving.

Wij staan voor onze naam.

Samen: wij hebben onze krachten en kennis gebundeld. Samen met de mantelzorger kijken we goed naar zijn of haar situatie. Iedere persoon is uniek en verdient onze aandacht.

Geregeld: wij houden van regelen, wij zorgen ervoor dat zorg wordt aangevraagd. Wij weten waar we moeten zijn en als we het niet weten, zoeken we dat uit. Wij geven niet op tot het voor jou zo goed mogelijk is geregeld.